Als je geen gebruik meer wilt maken van Caren, kun je je eigen account verwijderen. Het is ook mogelijk om alleen een zorgpagina te verwijderen waarvan je de beheerder bent. Hoe dat kan, staat hier beschreven.


Ga naar instellingen en dan naar Profiel. Onder het kopje profiel vind je de algemene informatie van je account. Hier zie je 3 stipjes staan, klik hier op en klik vervolgens op "verwijder je account". Vervolgens moet je nogmaals bevestigen dat je je account wil verwijderen en aangeven wat er eventueel moet gebeuren met de zorgpagina's waar je beheerder van bent.Dit is een permanente actie: als je je account verwijdert is hij ook echt weg, evenals alle zorgpagina's waarvan jij hebt aangegeven dat deze ook verwijderd moeten worden. Ook een koppeling met een zorgaanbieder is weg: de code waarmee je deze koppeling gemaakt hebt is maar éénmalig te gebruiken, dus wanneer je van plan bent om een nieuw account aan te maken, zul je ook een nieuwe brief met code nodig hebben. Ben je er niet zeker van dat dit is wat je wilt? Stel ons een vraag via het 'hulp nodig' tabje links onderin.