Gebruikers die in het zorgnetwerk van de cliënt/patiënt zitten, en waarvan in hun profiel is ingesteld dat ze over de juiste rechten beschikken, kunnen het dossier inzien. Daarnaast kunnen natuurlijk zorgverleners van de zorgorganisatie die zorg verleent het dossier inzien.


Zie je geen dossier, of hierin geen gegevens staan? Bekijk dan: Ik zie geen dossier, of geen gegevens in het dossier. Hoe kan dat?