Hieronder zie je een begrippenlijst van veelvoorkomende termen in het dossier. Dit zijn ook de categorieën waarop je rapportages kunt filteren.


 • Tekst
  Dit betreffen rapportages die enkel bestaan uit tekst en handmatig zijn ingevoerd.

 • Ketenverkeer
  Dit zijn rapportages die vanuit een andere applicatie zijn ingelezen, bijvoorbeeld vanuit een huisarts.

 • Stemming
  Deze rapportages geven de stemming in een score weer.

 • SOAP
  Dit zijn rapportages volgens het schema Subjectief, Objectief, Analyse, Plan.

 • Bloeddruk
  De bloeddruk.

 • Medisch
  Dit zijn rapportages die een medisch-karakter hebben.

 • OMAHA
  Dit zijn rapportages die volgen vanuit de OMAHA zorgplan systematiek.

 • Temperatuur
  De lichaamstemperatuur.

 • BMI
  Dit is de Body Mass Index; een verhouding tussen het gewicht, lengte, leeftijd en geslacht.

 • Lengte
  De lichaamslengte.

 • Gewicht
  Het lichaamsgewicht.

 • Saturatie
  De hoeveelheid zuurstof in het bloed.

 • Hartslag
  De hartslag in aantal slagen per minuut.

 • Plan
  De plannen (zorgplan / behandelplan) waar vanuit de zorg / behandeling wordt geleverd.

 • Document
  Een document dat als bijlage aan het dossier is toegevoegd, bijvoorbeeld een PDF met medische voorgeschiedenis.

 • Bristol
  De stoelgangscore in 7 gradaties.

 • Defecatie
  Ontlasting.

 • Vocht-in
  De hoeveelheid vocht die is ingenomen.

 • Pijn
  De pijnscore.

 • Bloedsuikerwaarde
  De bloedsuikerwaarde in mmol/l.