Als je in het hoofdmenu geen Dossier ziet staan, of je ziet geen gegevens in het dossier staan, dan kan dit twee oorzaken hebben:

  1. De zorgorganisatie deelt geen dossiergegevens met Caren.
    Elke zorgorganisatie kan ervoor kiezen om bepaalde dossiergegevens wel of niet te delen met Caren. Als de zorgorganisatie heeft ingesteld dat het deze gegevens niet deelt, dan zijn er ook geen gegevens die je kunt zien.

  2. Je hebt niet voldoende rechten gekregen om dossiergegevens van deze cliënt/patiënt te zien.
    Deelt de zorgorganisatie wel dossiergegevens met Caren, maar zie je geen dossier? Dan is de kans groot dat je onvoldoende rechten hebt om dossiergegevens van deze cliënt/patiënt te zien. De beheerder van het zorgnetwerk kan instellen wie hier toegang toe heeft. Zie ook: Beheerders van de zorgpagina van iemand in je netwerk aanpassen of overdragen.


Daarnaast is er nog een derde mogelijkheid. Het kan zo zijn dat de zorgorganisatie nog geen gegevens in het dossier heeft geplaatst. In dat geval zal het vaak een kwestie van tijd zijn voordat deze zichtbaar worden.