In een Caren-account staan heel persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Denk hierbij aan medische gegevens, algemene gezondheidsgegevens en persoonsgegevens. Het is erg belangrijk om zorgvuldig en verantwoordelijk met deze gegevens om te gaan. Onzorgvuldigheid kan grote gevolgen hebben voor de privacy van de persoon en betrokkenen die bij het account aangesloten zijn; het gaat dus niet alleen om jou eigen gegevens!


De onderstaande tips helpen jou om veilig en verantwoordelijk om te gaan met de informatie uit Caren.
Veilige toegang tot Caren

 • Deel nooit inloggegevens
  Deel jouw inloggegevens met niemand. Zijn er meerdere personen die toegang zouden moeten hebben? Laat dit weten aan de beheerder van het account. De beheerder kan beoordelen of iemand echt toegang moet hebben en iemand in dat geval uitnodigen voor de bestaande pagina. Op deze manier heeft iedereen op een veilige, persoonlijke manier toegang en is er toezicht op wie toegang tot Caren heeft.

 • Gebruik een veilig wachtwoord
  Kies bij het instellen van je wachtwoord voor een veilig wachtwoord dat je niet voor iets anders gebruikt.
  Zie voor tips over dit onderwerp de website van de overheid: veiliginternetten.nl

 • Gebruik 2-factorauthenticatie
  Kies ervoor om je account aanvullend te beveiligen met 2-factorauthenticatie.
  Zie voor tips over dit onderwerp de website van de overheid: veiliginternetten.nlCaren op een veilige manier gebruiken

 • Sla documenten veilig op
  Heb je documenten vanuit het dossier gedownload? Zorg er dan voor dat je ze opslaat op een veilige plek. Heb je het document niet meer nodig? Verwijder deze dan ook zodra het kan.

 • Schermafdrukken maken? Alleen als het echt moet
  Met een schermafdruk, oftewel een printscreen of screenshot, maak je een foto van wat er op het scherm staat. De schermafdruk kun je opslaan op jouw apparaat, toesturen aan of delen met anderen. Hierdoor loop je het risico dat je privacygevoelige gegevens uit Caren onbedoeld via de afdruk verspreidt of aan anderen laat zien.

  Maak alleen schermafdrukken als het echt moet. Bewaar opgeslagen schermafdrukken zo kort mogelijk. Verwijder ze zo snel mogelijk weer van het apparaat. Deel schermafdrukken zo min mogelijk.

 • Gebruik van Caren in openbare ruimtes: log altijd uit
  Maak je gebruik van Caren terwijl je in een openbare ruimte bent? Bijvoorbeeld omdat je Caren op een openbare computer gebruikt of vanaf jouw eigen apparaat? Vergeet dan nooit om uit te loggen als je klaar bent, maar ook als je even van je plek af gaat. Je voorkomt hierdoor dat anderen via jouw ingelogde account in Caren kunnen komen.