Gegevens die in Caren worden opgeslagen, zullen opgeslagen blijven totdat de eigenaar van de gegevens deze verwijdert. Dit geldt ook in het geval van uit-zorg gaan van de cliënt bij de beëindiging van de zorg in geval van genezing of overlijden.

Als het wenselijk is dat de gegevens in Caren verwijderd worden, dan kan de zorgpagina naar eigen inzicht verwijderd worden; dit gebeurt niet automatisch. Zie voor meer informatie: Een zorgpagina verwijderen.