Gegevens en veiligheid

Tips om op een veilige manier Caren te gebruiken
In een Caren-account staan heel persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Denk hierbij aan medische gegevens, algemene gezondheidsgegevens en persoonsgegeven...
Gegevens bij uit-zorg gaan of overlijden
Gegevens die in Caren worden opgeslagen, zullen opgeslagen blijven totdat de eigenaar van de gegevens deze verwijdert. Dit geldt ook in het geval van uit-zo...