Via de pagina Agenda in Caren kun je afspraken bekijken, toevoegen en wijzigen en verwijderen voor de persoon voor wie de zorgpagina is aangemaakt. Is er een koppeling met een zorgorganisatie? Dan toont de agenda ook automatisch de afspraken met de zorgaanbieder als de zorgorganisatie deze mogelijkheid heeft ingeschakeld. Afspraken die zijn ingepland door de zorgorganisatie hebben een andere kleur ten opzichte van de afspraken die door het zorgnetwerk zijn ingepland.


Iedereen uit het zorgnetwerk kan de agenda bekijken, mits de persoon hiervoor de juiste rechten heeft. Zo kan iedereen rekening houden met de dagindeling van de persoon voor wie de zorgpagina is aangemaakt.


Een afspraak toevoegen: te nemen stappen

 1. Ga in het hoofdmenu naar Agenda.

 2. Klik op Nieuwe afspraak. Je vindt deze knop rechtsboven in beeld. Open je Caren op een mobiel apparaat? Dan kun je rechts onderin op het "+" symbool klikken om een afspraak toe te voegen.
 3. Voer de gegevens van de nieuwe afspraak in. Er zijn verschillende mogelijkheden, die leggen we hieronder uit: 


Een eenmalige afspraak

Voor een eenmalige afspraak voer je alleen de volgende gegevens in:

 1. Titel: Dit is de naam van de afspraak, bijvoorbeeld Kapper.
 2. Locatie: Hier kun je eventueel de exacte locatie opgeven van de afspraak
 3. Begint op: Kies de startdatum en starttijd
 4. Eindigt op: Kies de einddatum en eindtijd. Let op: De einddatum en eindtijd moeten eindigen ná de startdatum en starttijd.
 5. Opmerkingen: Hier kun je een opmerking toe voegen aan de afspraak


Herhalende afspraak

Wil je een afspraak toevoegen die meerdere keren voorkomt? Kies dan voor de optie herhalend. Je vindt deze optie bovenin. Als je het schuifje aan zet worden aanvullende opties weergegeven:

 • Herhalingsinterval: Geef aan om de hoeveel dagen/weken/maanden/jaren de afspraak herhaald wordt.
 • Herhalingstype: Geef aan of de herhalende afspraak dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks plaatsvindt. Kies je het type week, dan krijg je de optie om de gewenste dag(en) van de week te kiezen.
 • Herhaling eindigt: Geef aan of er een einddatum voor de herhalende afspraak moet zijn of dat deze nooit eindigt. Als je kies voor een datum, dan krijg je een extra invoerveld waar je een datum kan invullen voor tot wanneer de herhaling geldig is.


    Voorbeeld A: Stel je wil een maandelijkse afspraak bij de kapper invoeren die niet eindigt, dan stel je dit als volgt in:
 • Herhalingsinterval: 1
 • Herhalingstype: maand
 • Herhaling eindigt: nooit.
Voorbeeld B: Stel je wil een 6-wekelijkse afspraak op donderdag bij de kapper invoeren, maar alleen tot het einde van het jaar, dan stel je dit als volgt in:
 • Herhalingsinterval: 6
 • Herhalingstype: weken
 • Herhaalt op: donderdag
 • Herhaling eindigt: 31-12-2024


Hele dag

Wil je een afspraak toevoegen die de hele dag duurt? Kies dan voor de optie hele dag. Je vindt deze ook bovenin het scherm. Als je het schuifje aan zet dan vul je alleen de begindatum en einddatum in en dus géén tijdstip. 

Je kan deze optie ook gebruiken in combinatie met een herhalende afspraak. Ook is het mogelijk om een afspraak van meerdere volledige dagen in te voeren, bijvoorbeeld voor een weekendje weg.