Profiel

Een zorgpagina verwijderen
Dit artikel beschrijft het definitief verwijderen van de zorgpagina van de cliënt. Meestal gebeurt dit als de cliënt uit zorg gaat, bijvoorbeeld na overlijd...