Als je lid bent van een zorgnetwerk en je bent een beheerder, dan kan je andere mensen uitnodigen voor hetzelfde netwerk.


  1. Ga in het hoofdmenu naar Zorgnetwerk.

  2. Klik op de knop Iemand uitnodigen.

  3. Voer de gegevens van de persoon die je wilt uitnodigen in. De naam, het e-mailadres en de taal zijn verplicht. Je kan de persoon die je uitnodigt direct bepaalde rechten geven via het schuifje. Als het schuifje naar rechts staat en paars van kleur is, betekent dit dat het recht wordt toegekend aan diegene.  Klik tot slot op Uitnodigen.

  4. De genodigde krijgt een e-mailbericht met de vraag om zijn account aan te maken als deze nog geen account heeft. Zie voor meer informatie over de stappen die dan doorlopen worden: Een nieuw account aanmaken voor Caren.

  5. Als de persoon het account heeft gemaakt, of al een account had, dan is de genodigde na deze stappen toegevoegd aan het zorgnetwerk van deze cliënt/patiënt. Je kan de rechten voor deze persoon altijd wijzigen. Zie daarvoor: Beheerders van de zorgpagina en diens rechten instellen.