Het is alleen mogelijk om door jezelf geplaatste berichten te verwijderen. Wanneer je over zo'n berichtje heen gaat met de muis (op de computer) of het één keer aanklikt (op de tablet), verschijnt er een menu-symbooltje aan de rechterkant. Dit kun je aanklikken om de opties in het menu te laten verschijnen: op dit moment is er één optie, namelijk om je bericht te verwijderen.


Het symbooltje voor het menu verschijnt wanneer je met de muis over je eigen bericht gaat
Door dit aan te klikken verschijnt de mogelijkheid om het bericht te verwijderen